Mikaelin vastuullisuuslauseke

Teemme reilua yhteistyötä


Kohtaamme asiakkaamme, myyntiedustajamme ja yhteistyökumppanimme aina avoimesti ja hyväksyvästi ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen alallamme. Pyrimme toteuttamaan asiakkaiden toiveet aina ammattimaisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sitoudumme noudattamaan voimassa olevia ympäristölainsäädäntöjä ja viranomaismääräyksiä. Olemme tunnistaneet toiminnassamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat: sähkön, polttoaineen ja veden kulutuksen sekä jätteidenkäsittelyn. Ympäristö on yksi yrityksemme arvoista. Mikaelin toiminta tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla.

Noudatamme kaikissa toiminnoissamme Suomen lakeja ja asetuksia.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun tästä >