Mikaelin suositteluohjelma

Suosittelun yleiset sopimusehdot


1. Voimassaolo ja soveltaminen

1.1 Näitä sopimusehtoja (”Sopimus”) sovelletaan Mikael Kytösen (”Palveluntarjoaja”) ja sopimuksen tekevän osapuolen (”Kumppani”) välillä koskien Palveluntarjoajan tarjoamien tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyntiä. Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 12.10.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja tiedottaa muutoksista kotisivuillaan (www.mikaelkytonen.com). Kumppani vastaa siitä, että Kumppani ja Kumppanin palveluksessa olevat tahot (alihankkijat ja työntekijät) noudattavat näitä sopimusehtoja.


2. Palvelukuvaus

2.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Kumppanin käyttöön mahdollisuuden jälleenmyydä erikseen määriteltyjä Palveluntarjoajan tuotteita kotisivujen ja sähköpostien ylläpitämistä varten (”Palvelut”) tässä sopimuksessa sekä Palveluntarjoajan erikseen määrittämillä ehdoilla. Kumppani saa palveluiden jälleenmyynnistä jälleenmyyntipalkkion.

2.2 Kumppani sitoutuu jälleenmyymään Palveluntarjoajan tuotteita hyvien tapojen, Suomen lakien sekä Palveluntarjoajan erikseen määrittämien ohjeiden mukaisesti.

2.3 Kumppani saa käyttöönsä jälleenmyyntiään varten teknisen tavan (”Jälleenmyyntilinkki”), jolla jälleenmyyntien kirjautumista Kumppanin jälleenmyyntitiliin voidaan seurata. Kumppani voi sijoittaa jälleenmyyntilinkin kotisivuilleen, antaa sen asiakkaalle tai suorittaa jälleenmyynin käyttämällä linkkiä itse ja tekemällä tilauksen sellaisen asiakkaan (”Loppuasiakas”) puolesta, jonka kanssa Kumppani on sopinut Palveluntarjoajan palveluiden tilaamisesta.

2.4 Jälleenmyytävät tuotteet, joista maksetaan jälleenmyyntipalkkio, on määritelty erikseen Palveluntarjoajan toimesta ja Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa jälleenmyyntipalkkion määrää, jälleenmyyntikelpoisia tuotteita tai jälleenmyyntiin liittyviä muita ehtoja, joita ei ole erikseen tässä sopimuksessa määritelty.

2.5 Jälleenmyyntipalkkiot lasketaan Kumppanille vasta loppuasiakkaan maksettua palveluun liittyvän maksusuorituksen Palveluntarjoajalle. Mikäli tilaus peruuntuu ja lasku joudutaan hyvittämään tai jää maksamatta, jälleenmyyntipalkkiota ei makseta.

2.6 Jälleenmyyntipalkkiota ei makseta tapauksissa, mikäli Kumppani on tilannut palvelun itselleen tai itse omistamalleen toiselle asiakkuudelle, tai loppuasiakas on jo ennalta Palveluntarjoajan asiakas, jota Kumppani ei ole alun perin jälleenmyynyt tai loppuasiakas on pyytänyt tarjouksen Palveluntarjoajalta tai ollut muussa suorassa vastaavassa yhteydessä Palveluntarjoajaan, ennen asiakassuhdetta Kumppaniin tai kumppanin jälleenmyyntilinkin klikkaamista. Jälleenmyyntipalkkiota ei myöskään makseta tapauksissa, joissa Kumppanin jälleenmyymä Loppuasiakas tekee itsenäisesti jatkotilauksia ilman kumppanilinkkiä.

2.7 Kumppanilla on oikeus laskuttaa kertyneet jälleenmyyntipalkkiot Palveluntarjoajalta Palveluntarjoajan määrittämän minimilaskutusmäärän ylityttyä, edellyttäen, että kumppani on ennakkoperintärekisterissä tai pystyy laskuttamaan vastaavalla tavalla esimerkiksi kevytyrittäjäpalvelun tai osuuskunnan kautta. Jälleenmyyntipalkkiot lasketaan arvonlisäverottomina. Mikäli kumppani on arvonlisäverovelvollinen, hän voi laskuttaa myös jälleenmyyntipalkkioiden arvonlisäveron.


3. Jälleenmyyntisopimuksen syntyminen, peruuntuminen ja voimassaolo

3.1 Jälleenmyyntisopimus syntyy Palveluntarjoajan hyväksyessä Kumppani sopimusosapuoleksi ja Kumppanin hyväksyessä nämä käyttöehdot. Jälleenmyyntisopimus on voimassa toistaiseksi. Kumppani voi irtisanoa jälleenmyyntisopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

3.2 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli Kumppani ei noudata näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle, sekä oikeus myös muuttaa sopimuksen ja palvelukuvauksen sisältöä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun tästä >